Uwaga: strony w trakcie opracowywania

 

 

WPiA UG; 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6; II piętro, pok. 3054-3058

 

Faculty of Law and Administration

Chair of Criminal Substantive and Executive Law and Legal Psychiatry

Spis treści

 

 

 

 

Pracownicy

Kierownik Katedry: dr hab. Jarosław Warylewski

II piętro, pokój 3058, tel.: (058) 552-99-06 (wew.: 2906)

Adres e-mail:  j.warylewski@wp.pl

 

Prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko

II piętro, pokój 3054, tel.: 552-99-08 (wew.: 2908)

dr Krzysztof Janczukowicz (adiunkt)

II piętro, pokój 3054, tel.: 552-99-08 (wew.: 2908)

dr Ryszard Skarbek (starszy wykładowca)

II piętro, pokój 3055, tel.: 552-99-09 (wew.: 2909)

dr Wojciech Cieślak (adiunkt)

II piętro, pokój 3055, tel.: 552-99-09 (wew.: 2909)

dr Wojciech Zalewski (adiunkt)

II piętro, pokój 3056, tel.: 552-99-11 (wew.: 2911)

mgr Paweł Petasz (asystent)

II piętro, pokój 3056, tel.: 552-99-11 (wew.: 2911)

mgr Jacek Potulski (asystent)

II piętro, pokój 3056, tel.: 552-99-11 (wew.: 2911)

 

Powrót do początku

Konsultacje

 

 

Powrót do początku

Bieżące projekty badawcze

 

 

Powrót do początku

Ogłoszenia

 

*       Wykłady z prawa karnego na II roku studiów dziennych: wtorek, godź 11.15-13.00, Aula.

*       Dyżury dra hab. J. Warylewskiego (prodziekana): wtorek: 9.00-10.00 i czwartek 14.00-15-00 (pok. 2084).

*       Najbliższe spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego: 7 stycznia 2004 r., godz. 17.00, pok. 4044 (Wydział Prawa i Administracji UG).

 

 

 

Powrót do początku

Sekretariat Katedry

 

Mgr Aleksandra Elszkowska-Maciejewska

 

II piętro, pokój 3057, tel. : (058) 552-98-79 (wew.: 2879)

                               Fax: (058) 552-99-41

Adres e-mail: hispow@gnu.univ.gda.pl

 

Powrót do początku

 

 

 

Ostatnia modyfikacja: 16.12.2003 r.