Statystyka kryminalna

(źródło: CBOS)

 

Czy jesteś za stosowaniem kary śmierci za najcięższe przestępstwa?

 

 

Badanie przeprowadzono w dniach od 1 do 4 czerwca 2001 roku na 1052-osobowej reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłej ludności Polski. Sondaż w Czechach (CVVM) zrealizowano w dniach 28 maja - 4 czerwca 2001 (N=1012); na Węgrzech (T(RKI) 6-12 czerwca 2001 (N=1525); na Litwie (VILMORUS) 7-11 czerwca 2001 (N=1056); w Rosji (WCIOM) 22-25 czerwca 2001 (N=1600).