Statystyka kryminalna

(źródło: CBOS)

 

 

Stosunek do kary śmierci w Polsce

 

JAKI JEST PANA(I) STOSUNEK DO KARY ŚMIERCI? CZY, PANA(I) ZDANIEM, W POLSCE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ KARĘ ŚMIERCI ZA NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA CZY TEŻ NIE POWINNO?

 

 

JEŚLI KARA ŚMIERCI ZOSTAŁABY W POLSCE PRZYWRÓCONA, TO CZY, PANA(I) ZDANIEM, POWINNA ONA GROZIĆ:

 

 

Sondaż zrealizowano w dniach 6-12 stycznia 1999 r. na liczącej 1143 osoby reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.