Prawo karne – kierunek prawo, II rok, studia dzienne

 

 

FAQ

 

-         Kto pyta (przeprowadza egzamin)?

-         Egzamin ma charakter ustny, przeprowadza go przynajmniej jedna z osób, które prowadziły wykład. Egzaminować może też inny pracownik Katedry Prawa Karnego, ze stopniem co najmniej doktora, upoważniony przez Radę Wydziału.

-         Czy można wybrać osobę egzaminatora?

-         Nie można. Studentowi przystępującemu do egzaminu zostaje wskazany egzaminator, decyzją Kierownika Katedry.

-         Czy można nie zdać egzaminu na tzw. terminie zerowym?

-         Można nie zdać. Egzamin poprawkowy można zdawać w takim przypadku dopiero w czasie sesji poprawkowej (we wrześniu).

-         Kiedy przyjść na egzamin?

-         Na egzamin należy się stawić w dniu i o godzinie wskazanej w informacji o terminie egzaminu. Niestawiennictwo powoduje utratę jednego terminu.

-         Ile trwa egzamin?

-         Zazwyczaj studenci wchodzą na egzamin po 3 osoby. Czas trwania (najczęściej, co nie znaczy, że nie zdarzają się wyjątki) od ok. 45 min. do ok. 1 godziny.

-         Ile jest pytań?

-         Zazwyczaj student odpowiada na 3-4 pytania. Możliwa jest sytuacja, w której pytań będzie mniej lub więcej.

-         Jaki jest zakres obowiązującego materiału na egzamin?

-         Zakres ten jest wyznaczany przez ramowy plan wykładu.