Konferencje naukowe

 

2003 r.

 

1.      7-9 maj 2003 r. – Bruksela – Międzynarodowy Kongres Frankofoński na temat molestowania seksualnego.

 

2002 r.

 

2.      27-29 wrzesień 2002 r. – Warszawa – Konferencja Międzynarodowa „Odpowiedzialność karna w systemach demokracji liberalnej”, zorganizowana przez Uniwersytet Warszawski.

3.      26-28 wrzesień – Mikołajaki – Konferencja Międzynarodowa „Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

4.      17-18.05.2002 r. — Kraków — Konferencja Naukowa pt. "Kompensacyjna funkcja prawa karnego", zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.