LISTA CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO

PRAWA KARNEGO

(stan na 07.01.2003)

 

ZARZĄD

 

Michał Wróblewski – przewodniczący

Magdalena Prudło - wiceprzewodnicząca

Bartosz Woźniak – wiceprzewodniczący

 

CZŁONKOWIE

 

Bach Arkadiusz

Baczewski Piotr

Białek Michał

Bystrek Bartosz

Czapki Marcin

Drożdżał Karolina

Dutka Andrzej

Fabisiak Paweł

Grucelska Agnieszka

Jaroszewicz Marcin

Kurzyńska Małgorzata

Nowak Magdalena

Olejniczak Dorota

Piasek Wojciech

Pilarska Magdalena

Polański Sławomir

Pośpieszna Karolina

Sobieraj Bartłomiej

Szczygielski Sławomir

Sztolc Robert