Wydział Prawa i Administracji UG

Sala rozpraw

Inscenizacja przygotowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego

31 marca 2003 r.