Statystyka kryminalna

(źródło: KG Policji)

 

Liczba przestępstw na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach