Statystyka kryminalna

(źródło: KG Policji)

 

Przestępstwa stwierdzone w Polsce (wybrane kategorie) w latach 1991-2001

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000  

2001

Zabójstwo

971

989

1.106

1.160

1.134

1.134

1.093

1.072

1.048

1.269

 1.325

Zgwałcenie

1.921

1.919

1.976

2.039

2.267

1.985

2.260

2.174

2.029

2.399

 2.339

Uszkodzenie ciała*

12.956

13.795

16.646

18.454

18.901

19.371

20.505

19.496

17.849

18.429

 16.968

Udział w bójce lub pobiciu

5.553

6.060

7.285

9.223

10.600

11.575

13.005

13.034

12.756

14.363

 14.369

Kradzież**

139.507

125.074

134.089

180.514

211.602

157.479

184.368

211.651

243.537

309.846

 314.820

Kradzież rozbójnicza, rozbój, wymuszenie

17.094

17.715

21.034

23.574

26.858

26.257

30.063

34.225

44.775

53.533

 49.862

Kradzież z włamaniem

355.896

330.741

314.338

304.293

304.899

305.703

324.017

355.176

369.235

364.786

 325.696

Przestępstwa drogowe

35.568

30.753

29.578

32.030

35.005

34.863

40.202

34.442

20.505

19.894

 138.817

Przestępstwa o charakterze kryminalnym

721.959

721.082

734.956

 780.781

835.641

761.664

838.941

931.037

1.020.654

1.133.162

 1.107.073

Przestępstwa o charakterze gospodarczym

84.590

108.051

64.055

74.956

83.893

73.911

82.296

78.496

60.393

84.260

103.521

pozostałe

59.545

51.943

47.748

50.420

55.367

62.176

71.136

63.509

40.498

49.488

179.495

RAZEM

866.095

881.076

852.507

906.157

974.941

897.751

992.373

1.073.042

1.121.545

1.266.910

1.390.089 

* - od września 1998 roku w "nowym" kodeksie karnym: uszczerbek na zdrowiu (bez przestępstw o charakterze wypadku przy pracy)
**- dane za lata 1991-1999 nie obejmują kradzieży o charakterze gospodarczym