Statystyka kryminalna

(źródło: KG Policji)

 

Liczba zabójstw na 100 tys. mieszkańców w wybranych krajach